House Master

Print

RAJEEV GANDHI NAVODAYA VIDAYALAYA JAJAL TEHRI GARHWAL

                                                     School at a Glance       

House

House Master

Co- House Master

Nanda House

Smt. Rashmi Negi

Km J.Thapliyal

Raja Ji House

Mr. Mahesh Uniyal

Mr. Satish Parsad

Boy’s

Mr. Mahesh Uniyal

Mr. D.P.Barmola

Girl’s

Miss. Pramila Patwal

Smt. Prabha Devi

 

CLASS

NAME OF CLASS TEACHER

VI

Km. jaya Thapliyal

VII

Mr. Parveen Bijalwan

VIII

Mr. Dwarika Parsad

IX

Smt. Rashim Negi

X

Mr.  satish Parsad