Teachers And Staff Member’s

Print

RAJEEV GANDHI NAVODAYA VIDAYALAYA JAJAL TEHRI GARHWAL

Teachers And Staff Member’s

SL .No

NAME OF THE TEACHERS AND STAFF MEMBER’S

 POST

01

DR. PREM SINGH

PRINCIPAL

02

SHRI PURAN SINGH BAGIYAL  

VICE PRINCIPAL

03

KM JAYA THAPLIYAL  

ASSISTANT TEACHER ART ( SAMVIDA)

04

SHRI PRAVEEN CHAND BIJALWAN

ASSISTANT TEACHER MUSIC ( SAMVIDA)

05

SHRI MAHESH UNIYAL  

ASSISTANT TEACHER PHYSICAL ( SAMVIDA)

06

SHRI SATISH PARSAD

ASSISTANT TEACHER S.ST ( SAMVIDA)

07

KM REKHA RANAKOTI

ASSISTANT TEACHER HINDI ( SAMVIDA)

08

SHRI DWARIKA PARSAD

ASSISTANT TEACHER SANSKRIT ( SAMVIDA)

09

SMT. RASHMI

ASSISTANT TEACHER ENGLISH ( SAMVIDA)

10

SHRI SUNIL SINGH RAWAT

COMPUTER OPRATOR ( SAMVIDA)

11

KM PRAMILA PATWAL

MATRON( SAMVIDA)

12

SMT. PRABHA DEVI

GUARD ( FOR GIRLS ) ( SAMVIDA)

13

SHRI ABAL SINGH NEGI

GUARD ( FOR BOYS ) ( SAMVIDA)

14

SHRI HARISH KUMAR

GUARD ( FOR BOYS ) ( SAMVIDA)

15

SHRI SANJAY KUMAR

SWEEPER